Bán đất khu tập thể trường PTTH Quang Trung, P.Quang Trung, Hà Đông

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ LẦN 2;Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm theo đề nghị của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam – chi nhánh Hà Tây (“Agribank Hà Tây”) như sau;1. Tài sản đấu giá: Tài sản đảm bảo cho khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng thương mại và dịch vụ Minh Hoàng tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Hà Tây (AGRIBANK Chi nhánh Hà Tây) và khoản nợ này đã được VAMC mua theo Hợp đồng mua, bán nợ số 8489/2014/MBN.VAMC1-AGRIBANK ngày 22/12/2014 giữa VAMC và AGRIBANK;Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BĐ 714594, số vào sổ cấp GCN: CH-00255 do UBND quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cấp ngày 25/3/2011 cho ông Nguyễn Ngọc.;Thông tin về Tài sản như sau: – Thửa đất số: 11, tờ bản đồ số: 00, – Địa chỉ: Khu tập thể trường PTTH Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, tp Hà Nội, – Diện tích: 30,6 m2 (bằng chữ: Ba mươi phảy sáu mét vuông), – Hình thức sử dụng: riêng 30,6 m2, chung Không, – Mục đích sử dụng: đất ở tại đô thị (ODT), – Thời hạn sử dụng: lâu dài, – Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, – Nhà ở: Chưa chứng nhận quyền sở hữu (Theo chứng thư thẩm định giá số 17P03TĐ0256 do Công ty cổ phần Thẩm định giá và đầu tư tài chính Bưu điện cấp ngày 22/3/2017 thì Nhà ở gồm 03 tầng + tum, tổng diện tích sử dụng thực tế đo đạc là 107,1 m2).;- Giá khởi điểm: 2.264.000.000 đồng (Hai tỷ, hai trăm sáu mươi tư triệu đồng), Bước giá: 50.000.000 đồng – tài sản không áp dụng VAT. Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự nộp thuế chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản, thuế giá trị gia tăng và nghĩa vụ khác đối với Nhà nước cho việc đăng ký chuyển quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của Pháp luật và tự làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, đăng ký biến động tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền (các khoản tiền trên không nằm trong giá bán tài sản).;2. Thời gian tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá;- Tham khảo, mua và nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2017 đến 17h00 ngày 30/5/2017 (theo giờ hành chính).;- Tiếp nhận đăng ký xem tài sản: Đến 17h00 ngày 25/5/2017 (giờ hành chính);- Xem hiện trạng tài sản bán đấu giá: Ngày 26/5/2017 tại nơi có quyền sử dụng đất đấu giá;- Thời gian tổ chức đấu giá: 09h30 ngày 31/5/2017 (Thứ tư);3. Địa điểm tham khảo và mua hồ sơ, xem tài sản, nộp hồ sơ đăng ký đấu giá, nộp phí tham gia đấu giá và tiền đặt trước, tổ chức đấu giá: Văn phòng đại diện Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc Gia, địa chỉ: Lô số 06-BT3, Khu đô thị mới Cầu Bươu, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội.;* Thông tin liên hệ: Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia – Điện thoại: 04.37622619

Speak Your Mind

*