Bán đất tái định cư thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn-0437622619 -Huyện Sóc Sơn

THÔNG BÁO MỜI THAM GIA ĐẤU GIÁ;Chi nhánh Phát triển quỹ đất Sóc Sơn phối hợp với Công ty CP Đấu giá Số 5- Quốc gia thông báo mời tham gia đấu giá QSD đất như sau;1. Thông tin khu đất đấu giá: (i) Khu đất tái định cư thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã, huyện Sóc Sơn gồm 12 thửa ký hiệu: từ TG1 đến TG12, Giá khởi điểm (tạm tính) áp dụng chung đối với các thửa đất: 3.000.000 đ/m2, Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất: 100.000 đồng/m2. (ii) Khu đất tái định cư thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân, huyện Sóc Sơn gồm 09 thửa đất ký hiệu từ TD1 đến TD9, giá khởi điểm (tạm tính): 4.000.000 đồng/m2, Bước giá áp dụng chung cho các thửa đất: 100.000 đồng/m2.;2. Tổ chức xem xét thực địa: 08h00’ đến 11h00’ ngày 28/11/2016 tại khu đất đấu giá;3. Thời gian bán hồ sơ: Từ ngày 21/11/2016 đến hết 11h30 ngày 29/11/2016 (trong giờ hành chính);4. Thời gian thu hồ sơ, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Từ ngày 24/11/2016 đến 11h30 ngày 29/11/2016 (giờ hành chính).;5. Địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, thu hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá, phí tham gia đấu giá và khoản tiền đặt trước: Trụ sở Chi nhánh Phát triển quỹ đất Sóc Sơn – tổ 9 Thị trấn Sóc Sơn, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội).;6. Thời gian & địa điểm tổ chức đấu giá;+ Đối với phiên đấu giá các thửa đất thuộc khu tái định cư thôn Phong Mỹ, xã Trung Giã: 08h30 ngày 30/11/2016 (thứ 4) tại Hội trường Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn.;+ Đối với phiên đấu giá các thửa đất thuộc khu đất tái định cư thôn Quán Mỹ, xã Tân Dân: 09h30 ngày 30/11/2016 (thứ 4) tại Hội trường Chi nhánh phát triển quỹ đất Sóc Sơn.;* Thông tin liên hệ: Chi nhánh Phát triển quỹ đất Sóc Sơn – Điện thoại: 04.35955570, Công ty CP Đấu giá Số 5 – Quốc gia – Điện thoại: 04.37622619

Còn hàng trăm tin Bán đất chính chủ tại  Huyện Sóc Sơn  được cập nhật mỗi ngày tại đây.

Speak Your Mind

*