Đất làm nhà xưởng, trường học, viện dưỡng lão…

Chính chủ muốn bán từ 5000m2 trở lên trên mảnh đất 17000 m2 tại Vân Đình, Ứng Hòa, Hà Tây cũ, đất có thể sử dụng làm nhà xưởng, trường học, viện dưỡng lão…. giá cả thỏa thuận. Ai có nhu cầu liên hệ

Speak Your Mind

*